Nana Francisca Schottländer

Nana Francisca Schottländer har siden 2002 arbejdet i krydsfeltet mellem koreografi, performance og installation. 

Værkerne er ofte æstetisk iscenesatte undersøgelser, hvor den fysiske tilstedeværelse og kroppen bruges som redskab for erkendelse og skabelse.

I de senere år har Schottländer hovedsagligt arbejdet performativt med sammenskabende potentialer, i mødet mellem det menneskelige og det mere-end-menneskelige. Herunder svampekulturer, landskaber og sten. Publikum på Heartland vil opleve et tæt møde med stenen .

Lørdag kl. 14.15 på Artrium

 

 Foto: Frederic Collette
Foto: Frederic Collette

  

 Foto: Johan Rauhe
Foto: Johan Rauhe

  

Heartland Art er støttet af Beckett-Fonden og Øernes Kunstfond.

 

May 2, 2019