KIRSTEN ASTRUP

OM VÆRKET
Kirsten Astrup
Du er et mønstereksemplar, 2016.
HD-video 10:45 min.
Lokation: Secret Gardens

Videoværket Du er et mønstereksemplar skildrer kunstneren som en fleksibel og kreativ arbejder – en slags ‘postergirl’ for et prekært arbejdsliv og en kultur hvor præstation, konkurrence og selvkontrol fremstår som nøglen til velvære og lykke i alle livets aspekter.

Hovedkarakteren er iført høje hæle og udfører en række mere eller mindre absurde idrætsaktiviteter. Blandt andet serverer hun pindemadder på en rullemåtte og spiller en sørgmodig fløjtesolo liggende på et halvmåneformet gymnastikredskab.

Værkets lydside består af musikkompositioner af Kirsten Astrup samt et fiktivt interview med en kulturarbejder fra 1968-generationen. Stemmen husker med en vis melankoli, hvordan valget om at leve et liv baseret på prekære arbejdsforhold engang blev set som en positiv løsrivelse fra hverdagens rutiner og monotone arbejdsmønstre.

Kirsten Astrup vil desuden udfører en performativ happening med dragperformerne Ariel Sharon & Proxy og DJ Kenneth Cockwhore fredag d. 1 juni kl. 11.45-12.15 og lørdag d. 2 juni kl. 12.15-12.45.

 

OM KUNSTNEREN
Kirsten Astrups kunstneriske praksis udfolder sig som videoinstallationer, musik og tragikomiske performancekabareter. Gennemgående tematikker er gentrificering, kønsroller, prækariat, arbejdsforhold i velfærdstaten og tidens globaliserede neo-liberalisme. Værkerne opstår som karikaturer af en samtid, hvor individets præstationer hyldes, og kollektivet negliceres. Astrup arbejder ofte researchbaseret med det stedsspecifikke (en institutions eller et steds historie, arkitektur, akustik) i frembringelsen af værker, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vores arbejdskultur ændres i takt med den gradvise rekonfiguration af velfærdssamfundet.

Kirsten Astrups værker er bl.a. blevet vist på Statens Museum for Kunst, Taipei Contemporary Art Center, Museet for Samtidskunst, ARoS, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen Contemporary m.fl.

February 27, 2018