ORDENSREGLEMENT

Tasker på festivalpladsen (gælder ikke camping)
Heartland Festival opfordrer alle gæster til at undlade at medbringe rygsække, store tasker, net etc., og i stedet bruger små tasker som kan bæres i favnen, inden for målene 11,5 cm x 16,5 cm eller mindre.
Hvis man medbringer sin rygsæk, store taske etc., findes der en separat kø, hvori der vil være kontrol af taskens indhold, og længere ventetid som følge af dette.

Alkohol:
Der serveres ikke alkohol til unge under 18 år.
Unge under 16 år må ikke være berusede eller indtage alkohol.
Unge mellem 16 – 18 år må gerne drikke alkohol, men ikke være berusede.
Ovenstående gælder på både festival- og campingområdet.

Euforiserende stoffer:                                                
Det er ikke tilladt at indtage, anvende eller sælge euforiserende stoffer på festival- og campingområdet.

Gaspatroner:
Det er ikke tilladt at bruge gaspatroner på festival- og campingområdet.

Medbragt mad og drikke:
Det er ikke tilladt at medbringe egen mad på festivalpladsen.
Det er ikke tilladt at medbringe egne drikkevarer på festivalpladsen.
Det er tilladt at medbringe egne drikke- og fødevarer på campingområdet.

Paraplyer, faner og flag:
Paraplyer er ikke tilladt på festivalpladsen.
Vis hensyn til andre ved brug af faner og flag.

Adfærd:
Børn må gerne sidde på skuldre, hvis det foregår ude i siden og uden at være til gene for andre gæster.
Det er ikke tilladt at kaste med krus med drikkevarer i.

Vold, slagsmål og truende adfærd:
Ingen tilfælde af vold, aggressiv eller truende adfærd el. slagsmål accepteres på festival- og campingområdet.

Indtrængen:
Al uautoriseret indtrængen på festival- og campingområdet er ikke tilladt.

Husdyr:
Ingen husdyr må medbringes på festival- og campingområdet.

Fyrværkeri, rygmærker og våben:
Fyrværkeri, rygmærker og våben er forbudt på festival- og campingområdet.
Overtrædelse af ordensreglementet i sin helhed kan medføre påtale, bortvisning og/eller politianmeldelse.
Såfremt en ung under 18 år ikke overholder ordensreglementet, vil der udover ovennævnte sanktioner, kunne ske underretning til relevante myndigheder samt forældre.

VIS HENSYN, BRUG DIN SUNDE FORNUFT – VI ER HER FOR AT FÅ EN GOD FESTIVAL