KIRSTEN ASTRUP

OM VÆRKET
Kirsten Astrup
Du er et mønstereksemplar, 2016.
HD-video 10:45 min.
Lokation: Secret Gardens

Videoværket Du er et mønstereksemplar skildrer kunstneren som en fleksibel og kreativ arbejder - en slags ‘postergirl’ for et prekært arbejdsliv og en kultur hvor præstation, konkurrence og selvkontrol fremstår som nøglen til velvære og lykke i alle livets aspekter.

Hovedkarakteren er iført høje hæle og udfører en række mere eller mindre absurde idrætsaktiviteter. Blandt andet serverer hun pindemadder på en rullemåtte og spiller en sørgmodig fløjtesolo liggende på et halvmåneformet gymnastikredskab.

Værkets lydside består af musikkompositioner af Kirsten Astrup samt et fiktivt interview med en kulturarbejder fra 1968-generationen. Stemmen husker med en vis melankoli, hvordan valget om at leve et liv baseret på prekære arbejdsforhold engang blev set som en positiv løsrivelse fra hverdagens rutiner og monotone arbejdsmønstre.

Kirsten Astrup vil desuden udfører en performativ happening med dragperformerne Ariel Sharon & Proxy og DJ Kenneth Cockwhore fredag d. 1 juni kl. 11.45-12.15 og lørdag d. 2 juni kl. 12.15-12.45.

 

OM KUNSTNEREN
Kirsten Astrups kunstneriske praksis udfolder sig som videoinstallationer, musik og tragikomiske performancekabareter. Gennemgående tematikker er gentrificering, kønsroller, prækariat, arbejdsforhold i velfærdstaten og tidens globaliserede neo-liberalisme. Værkerne opstår som karikaturer af en samtid, hvor individets præstationer hyldes, og kollektivet negliceres. Astrup arbejder ofte researchbaseret med det stedsspecifikke (en institutions eller et steds historie, arkitektur, akustik) i frembringelsen af værker, der stiller spørgsmålstegn ved, hvordan vores arbejdskultur ændres i takt med den gradvise rekonfiguration af velfærdssamfundet.

Kirsten Astrups værker er bl.a. blevet vist på Statens Museum for Kunst, Taipei Contemporary Art Center, Museet for Samtidskunst, ARoS, Kunsthal Charlottenborg, Copenhagen Contemporary m.fl.

MARIE THAMS

OM VÆRKET
Marie Thams
Within My Voice, 2018
Lydinstallation ca. 9:00 min, loop
Lokation: Riverside

Marie Thams præsenterer en nyudviklet, stedspecifik lydinstallation Within My Voice. I værket tager Thams udgangspunkt i forskellige stemmetræningsteknikker, der bruges til at tilpasse stemmen til en bedre og øget professionel præsentation i forbindelse med jobsamtaler, foredrag eller andre vigtige karrierepræstationer. På platformen omringes publikum af en strøm af stemmer, der veksler mellem en undersøgende, rå stemmebrug og hvisken til sproglige refleksioner. Refleksioner over denne indre stemmetransformation drevet af ydre forventninger sammen med blik for den menneskelige uhåndgribelige kvalitet, som stemmen også rummer.

I værket arbejder Thams med den personlige og individuelle stemme og dens jagt efter den effektfulde tone, hvilket skaber et metaforisk lydværk, der leder publikum ind i den indre diktering af tidens mantraer. På en platform, der stikker ud over voldgraven, skaber Thams rum for lydoplevelsen med udsigt til slot og festival og opfordrer til skærpet opmærksomhed på de personlige og subjektive kvaliteter.  

OM KUNSTNEREN
Marie Thams arbejder kunstnerisk med spørgsmål omkring værdisættelsen af enneskelige aktiviteter i det nuværende (sen-)kapitalistiske vestlige samfund, arbejdskulturens diktering af identitet og kunstnerisk værdi og forholdet mellem biologisk krop og social/politisk status. Med subjektivt afsæt og stemme portrætterer Thams’ værker ofte et samfund, der er domineret af arbejdsmarkedets normer og høje forventninger til arbejderens omsættelige produktion. Thams arbejder installatorisk, og hendes værker inkluderer en kombination af lyd, video, tekst, og skulpturelle samt performative elementer.

Marie Thams’ værker er tidligere vist på blandt andet Nikolaj Kunsthal, Galleri Image, Viborg Kunsthal, Meters, Grafikernes Hus, C4, Glasgow International, Overgaden - Institute of Contemporary Art, North & South Gallery Oakland m.fl.

 

DITTE GANTRIIS

OM VÆRKET
Ditte Gantriis
Carpe Diem. 2018
Glas skulptur, stearin skulptur, roser og performative indsalg

Gantriis udstiller tre dekorative opsatser af værker, der komplementerer Renæssance-havens hemmelige, forførende og maleriske karakter. Værkerne hylder og fremkalder en klassisk begærsopfattelse. Begær er ikke et behov, som eksempelvis sult og tørst, men en jagt på et objekt eller stemning, der fuldender vores subjektivitet og selvforståelse. Vi begærer ikke direkte, men gennem andre. Vores begær er at blive begæret af den anden.

Gantriis har arbejdet med at forstærke forskellige symbolikker og forførende stemninger, der allerede findes i haverummene. Slotshaven som et ‘lyst og fritids’-rum, der symboliserer lethed, fritid, magt og begær. Et fortryllende rum. Gantriis tydeliggør gennem opsatserne og værkerne begæret som et overdrevet og humoristisk genkendeligt visuelt system, som vi kan lade os drage ind i, indtil det når sit eget bristepunkt. Vi oplever måske begæret som noget personligt, men i virkeligheden er det indfiltret i et hav af forskellige positioner, livsstils-definitioner og social anseelse. Gantriis’ værker smelter sammen med havens arkitektur og stemning og undersøger herved begæret som en formel form og en underliggende struktur, der former vores oplevelser og relationer.

Performativt musisk indslag: Opstår med 30 minutters interval fredag d. 1 juni mellem kl. 10.00-14.00 og lørdag d. 2 juni mellem kl. 10.00-14.00.

OM KUNSTNEREN
Ditte Gantriis arbejder som billedkunstner med at blotlægge de visuelle strategier, der implicit ligger i de ting, vi i hverdagen omgiver os med. Gennem hybride installationsværker, der kombinerer forarbejdede designobjekter, interiørelementer, maleri, prints, m.m., undersøger hun det æstetiske - med alt hvad det indebærer af produktionsprocesser, forbrug, forførelse, nydelse, fiktioner og kulturelle/sociale længsler. Gantriis' værker italesætter vores æstetiske kultur som et subtilt system af betydninger, som vi ubevidst navigerer efter og forholder os til - både på et individuelt og emotionelt plan, men også i et bredere kulturelt og politisk perspektiv.

Ditte Gantriis’ værker har gennem de senere år været vist på flere gallerier, udstillingssteder og museer herhjemme og i udlandet, bl.a. Statens Museum for Kunst, Kunsthal Charlottenborg, Mostyn Museum, SALTS, Hester Gallery, Frutta Gallery, David Dale Gallery, Jupiter Artland og Westfallischer Kunstverein.

 

LEA GULDDITTE HESTELUND

OM VÆRKET
Lea Guldditte Hestelund
Play, 2016
Performativ skulptur.

Lea Guldditte Hestelund udstiller installationen Play, som består af en kombination af glatte stål-træningsstiger og marmorskulpturer. De fungerer både som abstraktioner over klassiske søjlefødder og som et interaktivt træningselement, beskueren kan bruge som fitness step-bænke eller podier.'

Installationen er blandt andet inspireret af et antikt træningssystem ved navn calisthenics, som betyder skønhed og styrke. Det udvikler både balancen og styrken, og man brugte det til at træne krigere i antikken. Træningsformen er en slags kropsvægtstræning hvor du bruger din egen kropsvægt til at ‘løfte’ dig selv - både mentalt og rent fysisk.

Værket stiller fokus på kroppen, som bærer af vores sociale og kulturelle fantasi og form-dyrkelse. Værket inviterer publikum med ind i de performative trænings-sessioner, og selve skulpturen kan bruges til forskellig fysisk aktivitet under festivalen. Lea Guldditte Hestelund har arbejdet med, hvordan man i mange urbane parker opstiller udendørs ‘fitness centre’ som omdefinere parkens funktion fra lyst og fritids rum til et produktivt og effektivt rum; en omskrivning som her i Renæssancehaven kun manifesteres yderligere.

OM KUSTNEREN
Lea Guldditte Hestelunds kunstneriske arbejde kredser omkring kroppen, og om hvordan vi i samtidens vestlige samfund opfatter og tillægger den betydning. Hvilke hierarkier, idealer og sociale strukturer der omgiver og former den, og hvad den teknologiske udvikling betyder for vores forståelse af, hvad en krop er og kan være.

Hvorvidt hun hugger i marmor eller træner sin egen krop i henhold til klassiske idealer, undersøger hun de kvaliteter, proportioner og narrativer, der ligger i et givent materiale. I sine skulpturelle, installatoriske og performative værker tematiserer Hestelund emner såsom køn og krop, objekt og mening i en balance mellem (kunst)historiske og popkulturelle referencer.

Lea Guldditte Hestelund har senest udstillet på ARoS Art Museum, Overgaden Institute of Contemporary Art, SAK Kunstbygning, Ystad Art Museum, Künstlerhaus Dortmund, Kunsthal Aarhus m.fl.